Wefie là chụp Selfie nhóm. So tài Wefie “GÓC RỘNG – NGƯỜI ĐÔNG” và thể hiện hành động ý nghĩa cho cộng đồng. Với mỗi người trong bức ảnh, công ty Microsoft Mobile sẽ đóng góp 1.000 đồng vào chương trình “NGÀN BỨC ẢNH, TRIỆU ƯỚC MƠ”. Đăng ảnh Wefie tại đây và share trên Facebook cá nhân với hashtag #thuthachwefie, cùng thử thách 3 người bạn của bạn để đóng góp thật nhiều cho chương trình nhé!

231.977
Người trong những bức ảnh

Tham gia ngay

NGÀN BỨC ẢNH – TRIỆU ƯỚC MƠ

NGÀN BỨC ẢNH – TRIỆU ƯỚC MƠ
 

Hình ảnh sao Việt vui cùng Thử Thách Wefie